T. Giác Giới: 4 Pháp An Vui hạnh Phúc

4phapanvuihanhphuc

Giảng sư giảng bài pháp theo Phẩm Dạ Xoa trong chương Kinh tập Tiểu bộ kinh, kinh Nikaya.
Đức Thế Tôn giảng về cách chuẩn bị để được an lạc hạnh phúc, không sầu muộn khi đi từ thế giới này sang thế giới khác (Dạ Xoa là một chư thiên nhưng rất hung dữ).
Đó là thực hiện 4 pháp
– Chân thật: bao gồm lời nói chân thật, sở hành chân thật
– Tự chế: tự huấn luyện rèn luyện mình để không chìu theo bản thân các dục lạc, các điều bất thiện. Có thể sống viễn ly, sống một mình , hành Thiền , chánh niệm để tâm luôn được an tịnh an lạc ngay trong hiện tại và tương lai.
– Trung kiên: làm việc gì phải quyết chí, kiên cường không bỏ dở nhất là trong việc học tập, tu tập kể cả hành xử tình cảm trong bạn bè, vợ chồng, gia đình
– Xả bỏ: Không chấp giữ mà phải có tâm xả bỏ, có được tâm này thì khi bố thí mới dễ dàng không vướng bận, không vì lợi danh, tăm tiếng.
Tâm xả bỏ ví như một cái giếng nước càng bỏ đi thì nước mới càng phát sinh và không bao giờ khô cạn

Thực hiện tu tâp được 4 pháp này thì sẽ được an lạc hạnh phúc đời này và đời sau

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*