Biển đông và Phật giáo

TT Thich Hanh Binh
TT Thich Hanh Binh

Bài giảng của TT Thích Hạnh Bình về Biển Đông cùng với các vấn đề kinh điển Phật giáo hiện nay
Thực hiên tại TV Vạn Hanh Chủ nhật ngày 31 tháng 7 năm 2016

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*